Образовна авантура Завичајног Музеја Књажевац

Архео-етно парк Равна

Основне информације

Архео-етно парк налази се у Равни 8 km северно од Књажевца у дворишту старе сеоске школе. Најстарије куће у селу саграђене су почетком двадесетог века, а зграда школе је изграђена 1906. године. Близина античког утврђења Timacum Minus утицала је да се у овом селу смести Архео-етно парк. Изградња је започета је 1977, а званично отварање било је 1989. године.

Основна замисао је приказивање значајних археолошких налаза са локалитета Timacum Minusа у оквиру археолошке поставке у згради школе и у Лапидаријуму, али и упознавање са историјатом археолошких истраживања оближњег локалитета. Поред археолошког садржаја парк илуструје амбијент патријархалне сеоске заједнице XIX века тимочког краја са стамбеним и привредним зградама. Етно-парк чине кућа из Горње Каменице у чијем је подруму формиран Музеј књажевачких вина са винотеком, кућа из Берчиновца, амбар из Белог Потока и казаница за печење ракије са лулом од “трешњевог” дрвета из Причевца.

Овакав начин излагања омогућио је да се сачува дугогодишње искуство и домет народног градитељства, али и остварење непосредног контакта посетиоца са предметима. Посетиоци су у мoгућности да се упознају са традиционалном културом становања и објектима народне архитектуре овог краја. У последњих десет година Архео-етно парк допуњен је још једним објектом изграђеним по узору на кућу “Газдића” из села Радичевац на Старој планини у којој се, поред мање сале за конференције и дегустације традиционалне трпезе, вина и ракија књажевачког краја, налази и информативни туристички центар са сувенирницом. У оквиру парка формирана је и радионица за израду традиционалне грнчарије са репликама античке и традиционалне грнчарске пећи. У простору старе сеоске школе направљена је и опремљења конзерваторска лабораторија. Архео-етно парк, поред различитих образовних и креативних програма, организовања радионица, пружа могућност смештаја и организације различитих скупова, културно-туристичких и образовних програма као и научно-истраживачких кампова.

Лапидаријум

У склопу Архео-етно парка у Равни, десно од улаза у парк, формиран је лапидаријум римских камених споменика пронађених приликом археолошких истраживања утврђења Timacum Minusа у периоду од 1975. до 1990. године. Они су највећим делом пронађени на самом утврђењу или су добијени на поклон од мештана. Углавном су заступљени надгробни споменици, почасни споменици и жртвеници. Они су веома важан и поуздан извор за проучавање и познавање војних, административних, етничких, друштвених, културних и верских збивања. Споменици се састоје од забата, рељефног и натписног поља, сокла и усадника. На надгробним споменицима честа је представа винове лозе која симболише веру у нови живот, вечито обнављање, ново рађање. У натписном пољу стоје основни подаци о покојнику. У рељефном пољу обично је представа покојника или покојника са члановима породице. Један број римских надгробних споменика из Равне налази се у Нишу, у лапидаријуму на Нишкој тврђави.

Лапидаријум и бунар

Жртвеници

У лапидаријуму се налази жртвеник из II века који је посвећен Дијани, богињи лова, заштитници животиња и шума. Жртвеник потврђује поштовање култа богиње Дијане на простору раванског утврђења. Ова богиња била је и заштитница среброносних рудника. Ова њена улога уклапа се у слику живота утврђења, чија је привредна основа рударство и металургија. Богиња Дијана је била кћи врховног бога Јупитера. Поистовећује се са грчком богињом Артемидом. Поштована је и као заштитница жена, а у неке од њених храмова имале су приступ само жене. Дијана је најчешће представљена у краткој туници, са луком и стрелом, уз пратњу јелена.

Поред жртвеника који је посвећен богињи Дијани пронађен је и жртвеник посвећен богу Марсу. Поред тога што је био бог рата, штитио је сеоско становништво које му се молило као заштитнику плодних њива. Поспешивао је плодност поседа и бранио их од лоших временских прилика.

Школа

На самом улазу у Архео-етно парк са леве стране налази се школа из 1906. године. Данас је унутар школе формирана мала археолошка истраживачка станица са добро опремљеном учионицом за рад и лабораторијом за конзервацију и истраживачки рад. Ова истраживачка станица служи као простор за реализацију различитих научно-истраживачких пројеката и за друге образоване програме. У ходнику школе изложени су фрагменти римских надгробних споменика и камене пластике са локалитета Timacum Minus и други археолошки налази у оквиру мање изложбене поставке. У школи се налазе и радне просторије за смештај и обраду археолошких предмета, као и спаваоне за смештај истраживачких екипа.

Школа у Архео-етно парку у Равни

Објекти народног градитељства

„Велика кућа” изграђена је по узору на сеоску кућу из Горње Каменице подигнуту крајем XIX века. Припада моравском типу са подужним тремом са луковима и „ћошком”. На спрату куће су три просторије: „ижа“ - кухиња са огњиштем у средини, девојачка соба или „младожењци“ која је служила за припрему мираза или прву брачну ноћ, и „голема соба“ која је представљала гостињску собу. У „големој соби” су изложени предмети од текстила, производи домаће текстилне радиности, делови народне ношње, традиционална грнчарија и предмети за прераду вуне. Код старијег типа ових бондручара јавља се раван трем, док се код развијеног типа јављају и лукови на дрвеном трему, који су препознатљив архитектонски елемент моравске куће. Кровни покривач је од ћерамиде која покрива дрвену конструкцију. У старопланинском крају је понекад био од прућа или дасака, ређе од камена. За тимочке куће моравског типа карактеристичан је и димњак/оџак веома здепастог облика са поклопцем, који се назива „баџа“. У доњем делу куће налази се вински подрум са винотеком књажевачких вина. Архео-етно парк са оближњим винаријама књажевачког краја и Завичајни музеј Књажеваца укључени су у званичну винску руту “Путеви вина” Србије.

Кућа из Горње каменице

Огњиште куће из Берчиновца

„Мала кућа” настала је крајем XIX века, а пренета је у Архео-етно парк у Равни из села Берчиновац. Саграђена је од оригиналних елемената у бондруку са подужним тремом од аутентичног материјала на традиционалан начин. Унутрашњост куће подељена је на две просторије, на „ижу“ са огњиштем и „голему“ собу. Реконструисан је ентеријер куће са аутентичним предметима из скромног породичног живота који су служили за свакодневну употребу. Ентеријер је обогаћен производима локалних занатлија и рукотворинама које су направиле руке вештих сељака.

У Архео-етно парку налази се објекат подигнут по узору на кућу „Газдића“ из старопланинског села Радичевац. Припада моравском типу и представља вредан пример народног градитељског умећа. У приземљу куће је солидно опремљена сала за конференције и културно-туристичке и образовне програме који се овде организују током целе године, сувенирница и информативни центар за посетиоце. На спрату се налазе дрвени трем за одмор и смештајни капацитет намењен члановима истраживачких екипа, као и туристима.

Кућа Газдића

Амбар из Белог Потока

У оквиру Архео-етно парка налази се и амбар, једини привредни објекат, карактеристичан за књажевачки крај. Амбар има подрум и кош, пренесен је из села Бели Поток и потиче из XIX века. Подељен је на „пресеке“, одељак за смештај житарица, а сам подрум са стубовима има више намена за смештај алата, вина и сл.

У слободном простору поред амбара изложени су предмети који припадају сеоском домаћинству, а све ређе се налазе у употреби: кочије, рало, саонице, „трмке“ за пчеле, казан за печење ракије из Причевца са лулом од трешњиног дрвета.

Музеј вина

У подруму „Велике куће” приређен је изложбени простор који говори о винарству овог краја. Он садржи справе коришћене за добијање и чување вина (посуде, мезуре, справе за прераду грожђа и припрему вина, винотеку књажевачких вина и др.) као и фото-документацију која говори о дугој традицији виноградарства и винарства овог краја. На основу турских извора, посебних такси и статуса које је књажевачки крај имао унутар Видинског пашалука, знамо да је још и током периода турске власти овај крај био познат по аутохтоним сортама грожђа, односно вина. У пивници су изложени производи и стара бурад и справе ППК „ЏЕРВИН“ као покровитеља ове изложбе.

Музеј вина

Центар за развој традиционалног грнчарства и очување старих заната

У простору Архео-етно парка у Равни налази се радионица традиционалног грнчарства, простор опремљен средствима UNICEF-а, Министарства културе и информисања Републике Србије и СО Књажевац у циљу очувања и промовисања традиционалних грнчарских техника књажевачког краја. Овде се организују Летње школе традиционалних заната намење омладини, студентима, уметницима и музејским стручњацима у сарадњи са Централним институтом за конзервацију из Београда. Поред радног простора, традиционалне опреме и алата за израду грнчарије, овде се налази и реплика античке грнчарске пећи израђена у сарадњи са археолозима и традиционалним мајсторима из Шпаније у оквиру пројекта подржаног од стране Шпанског културног центра Сервантес у Србији, Универзитета у Гранади и Министарства културе и информисања Републике Србије. Поред реплике античке пећи израђена је и традиционална грнчарска пећ коришћена у књажевачком крају. Радни простор допуњују и савремена опрема и алати, али и мали изложбени простор где су приказани предмети уређени у току летњих школа. У Архео-етно парку у Равни израђују се и сувенири израђени од вуне у техници двопређног плетења и ткања.