Образовна авантура Завичајног Музеја Књажевац

Smeštajni kapaciteti u Knjaževcu i okolini

Knjaževac i njegova okolina pružaju izuzetne uslove za boravak u prirodi i razvoj različitih oblika turizma. Značajan preduslov za razvoj turizma svakako predstavljaju i smeštajni kapaciteti.

U samom gradu i selima u okolini postoji veći broj privatnih prenoćišta, pansiona, konaka kao i seoskih domaćinstava. Svaki od objekata je specifičan na svoj način, zajedničko svima je srdačan prijem i gostoprimstvo domaćina. Smeštajni objekti u gradu su: konaci Mali predah, Milošev konak, Timok.

Na samom Babinom zubu na 1578 m nadmorske visine nalaze se Planinarski dom i Hotel Babin Zub na samo 300 m od ski staza. Na nešto manjoj nadmorskoj visini nalazi se novoizgrađeni hotel na Jabučkom Ravništu, Stara planina ****.

Na teritoriji opštine Knjaževac postoji dvadesetak kategorisanih seoskih turističkih domaćinstava i nekoliko koja su u procesu kategorizacije. Veći broj domaćinstava je skoncentrisan u podnožju Babinog zuba.

Na putu ka Babinom zubu, jedno od domaćinstava je Debela stena, koje je interesantno zbog svoje mini hidrocentrale i izuzetno lepo osmišljenog prostora za porodične izlete. Ovo domaćinstvo je zatvorenog tipa.

U selu Kalna, na ulazu u Staru planinu, nalazi se seosko turističko domaćinstvo najviše kategorije Vila Bogdanović****. Par kilometara naviše, ka Babinom zubu u selu Inovo je smešteno Etno selo Srna, kompleks koji obuhvata skladno uređeno dvorište sa bazenom i smeštajnim objektima.

Jedno od prvih kategorisanih seoskih turističkih domaćinstava je domaćinstvo Vide Pešić u selu Vrtovac. Vila Babin zub se nalazi u selu Balta Berilovac, okružena je livadama, voćnjacima, a preko puta kuće protiče potok, idealno mesto za odmor u planini.

Selo Crni vrh, koje je najbliže skijalištu na Babinom zubu, ima najviše uređenih i kategorisanih seoskih turističkih domaćinstava

U blizini staza na 5-8km nalaze se Konak Ždrma i Konak Mezdreja.

Posebno zanimljivu ponudu predstavljaju alternativni smeštajni kapaciteti u Knjaževcu i okolini, prevashodno namenjeni deci, učenicima i mladima poput:

- Doma učenika koji u toku raspusta ima kapacitet za smeštaj i ishranu 80 gostiju;

- Arheo-etno park u Ravni čiji je kapacitet za smeštaj i ishranu do 30 osoba, a pretežno se koristi za realizaciju studentske prakse, smeštaj istraživača različitih profila, realizaciju likovnih kolonija i letnjih škola za mlade;

- Škola u Debelici je novi smeštajni objekat kapaciteta 15 ležaja, 4 sobe i dva kupatila, sa manjim dnevnim boravkom i prostranim dvorištem, nalazi se na 2 km od Arheo-etno parka u Ravni i može se koristiti i zasebno i u vezi sa ovim parkom;

U dolini Timoka i podnožju Tupižnice postoje: etno selo Torlaci- u selu Jakovac sa 30 kreveta, i u selu Vlaško polje-seosko turističko domaćinstvo Farma koliba sa još dodatnih sadržaja, može se koristiti kao ogledna farma uz konsultaciju sa domaćinom koji je uvek raspoložen za saradnju.

Za više podataka: http://www.toknjazevac.org.rs/index.php/smestaj